Контакт

Кмета на Бели Извор.
Кмет на село Бели извор.
Роден на 24 май 1952 г.
Учил: ВНВУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ,ВА"РАКОВСКИ - ПРАВО

Кмет на сел Бели Извор е първи мандат от 2011 година.



Община Враца

ОБЩИНА ВРАЦА Адрес: 3000, Враца, ул. "Стефанаки Савов" 6
Централа: 092/ 62 45 81, 62 45 82
Факс: 092/ 62 30 61
Електронна поща: obshtinavr@b-trust.org

Спешми телефинни номера

  • 160 - МВР
  • 166 - Бърза Помощ
  • 150 - Пожарна
  • 112 - SOS

Връски за Бели Извор