ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА


Бели Извор.
Старото име на Бели извор е Мало Бабино. Селото Бабино се споменава за първи път в един османски документи от средата на ХV. В един друг документ от 1606 г., то е записано като село Долно Бабино, заедно със селото Пали лула. Това доказва, че още в началото на ХVІІ век са съществували и двете села Горно Бабино и Долно Бабино, които по-късно са известни с имената Мало Бабино и Големо Бабино. През 1942 г., след сливане на селата Мало Бабино и Българска Бела е образувано ново село под името Бели извор. В района на Бели извор, в местността “Тановото” има останки от тракийско селище и могилен некропол, за които се предполага, че датират от средновековието. Първото училище в селото е от 1889 г., а през 1934 г. е започнат строежът на настоящето основно училище “Кирил и Методий”. Училището е посрещнало първите ученици през 1949 г. Църквата в селото е построена през 1924-1925 г. с доброволен труд и дарения на местното население, а през 2004 г тя беше обновена по програмата на Правителството. Читалището в с. Бели извор е основано през 1926 г. То съществува и в днешни дни с името “Бъдеще - 1926”. Към 1967 г. започва изграждането на най-големия инфраструкторен проект за най-големия завод за цимент на Балканския полуостров.

Манастири, Църкви, Индустрия и Земеделие


Религиозна история и култура
Мътнишкият манастир "Св. Николай Чудотворец" е разположен край Мътнишкия карстов извор в подножието на Врачанска планина, на около 5 км от с. Бели извор и на 18 км северозападно от гр. Враца. До манастира се стига по черен коларски път, който се отбива в ляво от шосето за Вършец.


Църква"Св. Троица” е построена преди близо един век в селото.През 2004/2005г се направи ремонт на църквата.

Манастир "Св. Иван Рилски (Пусти) - Касинец" се намира на около 12 км. северозападно от град Враца недалеч от местността Касината. Разположен е на малка поляна в горния край на един от стръмните долове, спускащи се от Балкана към Врачанското поле. От юг и от запад поляната е оградена от отвесни, високи около 50 м. варовикови скали.


Индустрия и Земеделие
През 1960 г. е открит комбината за цимент "Вилхелм Пик" в село Бели Извор. Комбинатът е бил в състава на "Белоизворски цимент" ЕАД, през 1997 г. е закупен от швейцарската компания "Холцим" който от 2002 г. Завода става "Холсим - България" АД. С приватизацията на циментовия завод "Белоизворски цимент" край с. Бели извор, става 100% частен.

Земеделие


Земеделието е най стария отрасъл в селото още от основаването на българската държава през 681г. На територията на селото са сенамитали тракиските племена Трибали, както и Славяни от съюза на седемте племена.