Индустрия и Земеделие* Индустрия


Циментовият завод е пуснат в експлоатация през август 1960 г. под името " Вилхен Пик" построен по източно германска ГДР технология с две технологични линии за производството на клинкер. През 1962 г. са пуснати още две линии. В завода до 1997г. се помещавали и два по малки заводи( Цехове) Единия АЦП - Цех за производство на азбестови продукти и РМЦ ремонтно производствени мощности в сверата на мащините елементи. От 1965г. завода е снабден чрез търба от газовото хранилище от с. Чирен със газ за произвотствените цели. Производството нараства стабилно до 1990 г., когато е пусната в експлоатация Технологична линия № 7, а най-старите пет, които са морално остарели, са изведени от експлоатация. Производственият капацитет достига 0.8 млн. т. клинкер годишно. Поради неблагоприятните условия на пазара през 1998 г. технологична линия № 6 е консервирана. Остава да работи линия № 7, която до днес е гръбнакът на производството. Подобрението на пазарната обстановка през 2003-2004 г. и перспективите за стабилен растеж през следващите години се превръщат в двигател за реализацията на мащабен проект за повишаване капацитета на производството. През септември 2006 г. е завършен проекта, който оборудва пещта с нова петстепенна топлообменна кула и нов клинкер охладител. Капацитетът на производството нараства от 1400 до 2500 т. клинкер дневно. В отговор на продължаващия бум в търсенето още през октомври 2006 г. компанията започва да потготвя повторно увеличение на капацитета - от 2500 до 3300 т. дневно. Вторият проект за повишаване на капацитета е завършен през февруари 2009 г.* ЗемеделиеЗемеделието е бил основен фактор на селото по време на турското робство и годините след него до 1945г. След идването на власст на Комунистическата партия в селото започва голяма механизация на селото. Построяват се язовори и селскостопански сгради от монолитен тип. създавасе ТКЗС в което голяма част от населението а селото работят. отгляхдат се предимно зърнени култури като Пшеница, Царевица и Слънчоглед. След разпадането на Комунистическия режим, през 1992 г. Държавното стопанство е унищожено. в днешно време има регистрирани земеделски производители които обработват част от земята на селото като " Коник" ЕООД, занимава се предимно с отглеждане на царевица, слънчоглед, ечемик и жито. В селото има и няколко семейства, които имат свинеферми и отглеждат около 100-ина свине.